Vattenstånden i de stora sjöarna

Vattenstånden är uppmätta momentant kl 8 på morgonen och anges här i meter över havet i höjdsystem 1900. Mätvärdena uppdateras vardagar och har inte genomgått kvalitetsgranskning.

Data ingår i SMHI:s hydrologiska grundnät och har samlats in från:

Vänern av Vattenfall
Vättern av Tekniska verken i Linköping
Mälaren av Stockholms Hamn AB
Hjälmaren av Hjälmarens vattenförbund
Storsjön av Vattenregleringsföretagen

Diagramdata
Tabelldata
Fakta

Välj år:

Diagrammet finns också i ett större format. Du öppnar det genom att klicka på diagrammet i denna vy.

Vattenstånd (m)

Observerat

Statistik

Månadens högsta dygnsvärde

Månadsmedel

Månadens lägsta dygnsvärde

1385 | whl_vattenstand.php