Kontakta oss
Har Du frågor eller synpunkter, både positiva och negativa, på tjänsterna kontakta oss via telefon eller mail.


Telefon: +46 (0)11 495 84 00


E-post: metgbg@smhi.se